Liga Drapieżników PKD

Regulamin Ligi Drapieżników PKD,
czyli #PuśćKażdegoDrapieżnika

 1. Liga Drapieżników PKD jest rozgrywana w cyklu rocznym na dany rok kalendarzowy, tylko dla członków Klubu.
 2. Terenem rozgrywania Ligi są wody PZW zgodnie z obowiązującymi na nich przepisami oraz RAPR.
 3. Jedyną dopuszczalną metodą połowu w Lidze jest spinning, a klasyfikacja jest prowadzona w odrębnych kategoriach gatunkowych ryb.
  Klasyfikowanymi w Lidze gatunkami ryb są: boleń, jaź, kleń, okoń, pstrąg, sandacz, szczupak i sum.
 4. Każdy członek Klubu może uczestniczyć w wybranych przez siebie kategoriach gatunkowych Ligi, z następującym zastrzeżeniem: za każdą wybraną kategorię konkursową uczestnik zobowiązany jest wnieść rzeczowe wpisowe, którym jest 1 (jedna) przynęta spinningowa przeznaczona do połowu wskazanej w danej kategorii ryby - jest to wobler lub wirówka albo ich ekwiwalent w innych przynętach spinningowych. Termin wniesienia "wpisowego" to 30.04. danego roku kalendarzowego, przyjmujący - Skarbnik Klubu.
  Zgodnie z ideą wymiany doświadczeń i koleżeństwa, wskazane jest wnoszenie jako rzeczowego wpisowego przynęt sprawdzonych i łownych lub ich seryjnych odpowiedników bądź takich samych modeli przynęt rękodzielnika (HM).
 5. Warunki konieczne i niezbędne przy zgłaszaniu ryb konkursowych:
  1. zgłaszana ryba musi zostać bezwzględnie uwolniona do łowiska w którym została złowiona, zgodnie z zasadą: #PuśćKażdegoDrapieżnika.
  2. zgłaszana ryba musi zostać sfotografowana na matomiarce wraz Kartą Ligową zawodnika na dany konkursowy rok kalendarzowy.
  3. zdjęcie zgłaszanej ryby musi zostać zamieszczone na forum klubowym celem uwierzytelnienia jej przez członków Klubu.
 6. Wyniki końcowe za poszczególne kategorie konkursowe oficjalnie ogłoszone zostaną na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu w roku następującym po roku konkursowym, gdzie nastąpi także wręczenie zwycięzcom w poszczególnych kategoriach nagród składających się z rzeczowych wpisowych przypisanych do odpowiednich klasyfikacji.